Oświadczenie członków Kapituły Odznaczeń Polskiego Związku Jeździeckiego

Autor: Marcin Szczypiorski

Polski Związek Jeździecki (PZJ) posiadający blisko 100-letnią historię, dzięki ludziom kochającym konie oraz wybitnym, działającym w nim Postaciom, był przez długie lata wyróżniającym się pozytywnie ogniwem polskiego sportu, w sensie właściwie rozumianych wartości oraz przestrzegania elementarnych zasad etyki. W nieodległej historii PZJ przy zarządzie Związku istniała Komisja Etyki, której zadaniem było przestrzeganie tych wartości i kultywowanie pięknych tradycji naszego sportu. Wobec zlikwidowania Komisji Etyki, uważamy, że obowiązkiem Kapituły Odznaczeń PZJ (poza nadawaniem odznak) jest zajęcie stanowiska w smutnej i kompromitującej środowisko jeździeckie sprawie, która przed kilkunastoma dniami wyszła na światło dzienne.

My niżej podpisani – członkowie Kapituły Odznaczeń Polskiego Związku Jeździeckiego, poruszeni wyemitowanym w dniu 2 września 2023 reportażem w telewizji TVN – w programie Superwizjer – „Tajemnice stadniny w Dziemianach”, dotyczącym Marcina P., oświadczamy co następuje:

  • upublicznione w powyższym materiale skandaliczne zachowania Marcina P., są nie tylko kompromitacją sprawcy, ale rzutują na całe jeździeckie środowisko. Mamy świadomość jak wiele szkód naszemu sportowi może przynieść ten reportaż w czasach tak szerokiej dostępności i popularności mediów,
  • wobec powyższego, po przeprowadzonej pomiędzy nami dyskusji podczas posiedzenia Kapituły w dniu 6 września 2023 postanowiliśmy zabrać głos w postaci niniejszego oświadczenia, które kierujemy do całego polskiego środowiska jeździeckiego, prosząc o możliwie jak najszersze jego rozpropagowanie/rozkolportowanie,
  • zwracamy się przede wszystkim do Zarządu PZJ oraz innych ciał funkcjonujących w strukturach Związku o natychmiastowe zawieszenie, do czasu uprawomocnienia się wyroku, działalności Marcina P., zwłaszcza w zakresie szkolenia i doszkalania kadr instruktorsko – trenerskich, co miało miejsce w postaci doradztwa/pełnomocnictwa (koordynator Zarządu PZJ ds. szkolenia) udzielonego przez Władze Związku,
  • zawieszenia certyfikatu PZJ jaki posiada ośrodek jeździecki w Dziemianach, w tym możliwości organizowania egzaminów na odznaki jeździeckie oraz wszelkiego rodzaju szkolenia/kursy,
  • oczekujemy wyciągnięcia stosownych wniosków wobec osób, które przez lata tolerowały postępowanie Marcina P., a co gorsze desygnowały Marcina P. do uczestnictwa w strukturach władz Pomorskiego Związku Jeździeckiego oraz PZJ, kilku ostatnich kadencji.

Maciej Kasperkiewicz
Janusz Okoński
Marcin Szczypiorski
Wanda Wąsowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ta strona używa Google reCAPTCHA. Przeczytaj więcej o polityce prywatności oraz warunkach korzystania z usług.